Webshop

Baci like

Jubito

Newsletter

Opci uvjeti

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (Uredba), koja stupa na snagu u svim državama članicama Europske unije 25. svibnja 2018., obavještavamo vas da će podaci koje navedete biti registrirani u našoj bazi podataka te će se obrađivati ručno i automatizirano sukladno Uredbi te nacionalnim propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. U svakom trenutku imate pravo uskratiti danu privolu za kontaktiranjem.

ŠTO JE GDPR?
GDPR je Opća uredba o zaštiti podataka koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine. Opća uredba o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation, GDPR) novi je zakon o zaštiti osobnih podataka.

Sama uredba o zaštiti podataka dostupna je u potpunosti klikom OVDJE.

OSOBNI PODATCI
Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su:
- Ime i prezime
- OIB, datum rođenja
- podaci o lokaciji
- podatci o bankovnim karticama, računima ili transakcijama
- čimbenici svojstveni za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Načela privatnosti koje AB Original d.o.o. primjenjuje prilikom obrade podataka
AB Original d.o.o. veliku pažnju posvećuje zaštiti osobnih podataka svojih korisnika te se obrada osobnih podataka provodi na siguran i zakonit način.

1. Zakonitost, poštenje i transparentnost – zakonito, pošteno i transparentno obrađivani osobni podaci s obzirom na korisnika.
2. Ograničenje svrhe – prikupljeni osobni podaci smiju se obrađivati samo u svrhu za koju su podaci dani.
3. Smanjivanje podataka –prikupljaju se osobni podaci koji su primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju.
4. Točnost - osobni podaci moraju biti točni i, prema potrebi, ažurni.
5. Ograničenje pohrane – osobni podaci koji omogućuju identifikaciju korisnika čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju.
6. Cjelovitost i povjerljivost – imamo obvezu zaštititi osobne podatke kojima raspolažemo, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

PRAVO NA PRISTUP
Korisnik ima pravo zatražit potvrdu o tome obrađuju li se podaci korisnika, pristup tim podacima te informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, o osobi i/ili tijelu kojima su osobni podaci otkriveni, ako je moguće o predviđenom razdoblju čuvanja osobnih podataka ili o kriterijima upotrijebljenima za utvrđivanje tog razdoblja, zatim o pravu na ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, pravu na prigovor na takvu obradu, o pravu na podnošenje pritužbe odgovarajućem tijelu, postojanju automatiziranog donošenja odluka;

PRAVO NA BRISANJE ILI ISPRAVAK
Korisnik ima pravo ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose te dopuniti nepotpune osobne podatke, isto tako korisnik ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja ako su za brisanje ispunjeni odgovarajući uvjeti. Razumijevanja radi, u određenim situacijama (npr. zakonski propisane obveze čuvanja podataka) brisanje neće biti moguće; Korisnik ima pravo zatražiti ograničenje obrade ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: korisnik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka; obrada je nezakonita i korisnik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe; AB Original d.o.o. više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih korisnik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; korisnik je uložio odgovarajući prigovor na obradu;

PRAVO NA PRIGOVOR
Korisnik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka korisnika koji se temelje na izvršavanju zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti AB Original d.o.o. te na tzv. legitimnom interesu AB Original-a d.o.o.. U tom slučaju AB Original d.o.o. neće obrađivati podatke u navedene svrhe osim ako se dokaže da postoje legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode korisnika ili radi postavljanje, ostvarivanje ii obrane pravnih zahtjeva. Radi tehničkih procesa, prestanak obrade osobnih podataka realizirat će se u roku od 8 dana od trenutka podnošenja zahtjeva; korisnik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu.

PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA
Korisnik je ovlašten podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka;

Uz navedena prava, korisnik također ima pravo:
Zatražiti informaciju o tome je li pružanje njegovih osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora te ima li korisnik obvezu pružanja osobnih podataka i koje su moguće posljedice ako se takvi podaci ne pruže;

Zatražiti informaciju o postojanju eventualnog automatiziranog donošenja odluka.
AB Original d.o.o. je u Izjavi o zaštiti osobnih podataka definirao koji se osobni podaci prikupljaju, na koji način se obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju te koja su prava korisnika. Izjavom želimo na jednom mjestu i transparentno korisnicima pružiti jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka u AB Original d.o.o., kao i omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podacima i privolama.

AB Original d.o.o. veliku pažnju posvećuje zaštiti osobnih podataka svojih korisnika i posebno se ponosimo činjenicom da se obrada osobnih podataka provodi na siguran i zakonit način.

U slučaju pitanja u svezi obrade tvojih osobnih podataka od strane AB Original d.o.o. možeš se obratiti službeniku za zaštitu podataka na jedan od sljedećih načina:

1. Elektroničkim putem na adresu: surfmania@surfmania.net
2. Pisanim putem na adresu: AB Original d.o.o., L.Štritofa 18, HR10000 Zagreb


AB ORIGINAL d.o.o. – kupnja u Internet trgovini www.surfmania.net

Ovi uvjeti kupnje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na našim internet stranicama. Isporučitelj (Prodavatelj) robe ponuđene na ovim stranicama je AB ORIGINAL d.o.o., Ladislava Štritofa 18, Zagreb, a Kupac robe je posjetitelj internet trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju. Sve cijene su izražene u kunama i uključuju PDV.

REGISTRACIJA

Kupac može ili ne mora biti registriran na www.surfmania.net kako bi izvršio kupovinu. Prilikom registracije od Kupca se zahtjeva da se unese e-mail adresu i lozinku.

NARUČIVANJE

Naručivanje robe moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Roba se naručuje isključivo elektronskim obrascem – košarica internet trgovine. Kupac može ili ne mora biti registriran na web stranici Prodavatelja kako bi izvršio narudžbu. Od kupca se međutim zahtjeva da unese kontakt podatke i adrese (vlastitu i dostavnu) kako bi se zaključio proces narudžbe. Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti sve naručene artikle, isporučit će one koje može, a čemu će pismenim putem obavijestiti Kupca u roku komuniciranom Kupcu nakon izvršene narudžbe.

PLAĆANJE

Naručene artikle s ili bez troškova dostave, ovisno o iznosu narudžbe, Kupac će Prodavatelju platiti općom uplatnicom, gotovinom (na prodajnom mjestu) ili kreditnom karticom, na osnovi Kupčeve narudžbe. Omogućeno je plaćanje kreditnim karticama American Express, Diners, MasterCard i VISA. Naplata narudžbe vrši se tek nakon što je utvrđeno da su naručeni proizvodi raspoloživi u internet trgovini Prodavatelja. U slučaju plaćanja kreditnim karticama prilikom narudžbe Kupac ispunjava formular za naplatu te se vrši rezervacija potrebnih sredstava, a transakcija se provodi nakon što Prodavatelj utvrdi da su naručeni proizvodi dostupni.

IZJAVA O SIGURNOSTI U SLUČAJU PLAĆANJA KREDITNIM KARTICAMA

WSpay primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između WSpay sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).

POTVRDA NARUDŽBE

Po izvršenju narudžbe Kupac će primiti obavijest da je narudžba zaprimljena te da se provjerava raspoloživost naručenih artikala. Nakon obavljene provjere o raspoloživosti artikala Kupac će e-mailom biti obaviješten jesu li isti raspoloživi. Ukoliko je odabrao plaćanje virmanom u tom će e-mailu biti obaviješten da može izvršiti uplatu, dok će za plaćanje kreditnom karticom biti obaviješten da je transakcija (uplata) provedena.

DOSTAVA ROBE

Dostava robe vrši se ekspresnom dostavom unutar 8 radnih dana od trenutka potvrde raspoloživosti naručenih artikala. Kupac ima pravo prilikom preuzimanja pošiljke odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Roba je osigurana od gubitka u dostavi, te ako Kupac nakon 20 dana od predaje narudžbe ne dobije nikakvu obavijest ili isporuku od Prodavatelja, odnosno od dostavne službe, mora obavijestiti Prodavatelja kako bi isti mogao poduzeti radnje da se pošiljka nađe ili pošalje zamjenska. Ukoliko Kupac ne podigne pošiljku u roku od 5 radnih dana (rok ovisi i o dostavnoj službi), pošiljka se vraća Prodavatelju.

TROŠAK DOSTAVE

Trošak dostave se ne naplaćuje ukoliko narudžba prelazi iznos od 700,00 kn i paket nije dulji od 1,75m.
Trošak dostave se plaća 40kn za dostavu narudžbe manje od 700,00 kn.

Uvjeti povrata i reklamacije

Povrati

Naš cilj je da ste Vi kao naš kupac zadovoljni našom uslugom, stoga ćemo na sve načine pokušati opravdati Vaše povjerenje u nas. Ako zbog bilo kojeg razloga niste potpuno zadovoljni sa kupljenim artiklom možete ga slobodno vratiti unutar 7 dana od kupnje uz povrat novca ili zamjenu nekim drugim Vama odgovarajućim artiklom, dokle god artikl nije korišten ili oštećen.

Kako do povrata:

Javite nam se na mail: shop@surfmania.net ili na telefon: 01 363 0921 te ukratko objasnite zašto Vam artikl ne odgovara.

Zapakirajte u kutiju svoj nekorišteni artikl u original ambalaži.

U slučaju da kupac vraća artikl koji mu ne odgovara iz nekog razloga poštarinu snosi sam u oba smjera (povrat na našu adresu i ponovno slanje zamjenskog artikla)

U slučaju da se dogodila naša pogreška prilikom pakiranja poštarinu snosi AB Original d.o.o. u oba smjera (povrat na našu adresu i ponovno slanje zamjenskog artikla – Kurirsku službu odabire AB Original d.o.o., u ovom trenutku to je Intereuropa)

Pošaljite ga na adresu: AB Original d.o.o., SURF SHOP, Ladislava Štritofa 18, 10 000 Zagreb, sa naznakom: POVRAT.

Javiti ćemo Vam se povratnom informacijom kada nam stigne paket te kad započnemo obradu povrata.

Smjernice za najjednostavniju uslugu povrata:

Vraćeni artikl MORA biti u original pakiranju sa naljepnicama proizvođača. Molimo Vas ne uništavajte original pakiranje i ne pišite po njemu.

Ako vraćate odjeću ili obuću, ista MORA biti nekorištena sa izvornim naljepnicama ako postoje.

Molimo na paket jasno istaknuti velikim slovima: POVRAT

Zadržavamo pravo da odbijemo artikle koji nisu vraćeni u skladu sa našim pravilnikom.

Poštarinu u oba smjera snosi kupac. Povrat robe na našu adresu možete obaviti preko dostavnog kurira po Vašem izboru. Slanje paketa na Vašu adresu obavljamo sa našim ugovornim kurirom po važećem cjeniku.

Naša politika povrata ne utječe na Vaša zakonska prava kupca.

Uzimamo pravo da povrat artikla potraje do 5 do 7 dana od dostave Vašeg paketa na našu adresu. Međutim, nakon što zaprimimo Vaš paket će biti pregledan i zahtjev će biti obrađen unutar 24 sata od zaprimanja izuzev neradnih dana i praznika.

Ako želite povrat novca, isti će biti obrađen u najkraćem mogućem roku. Povrat novca će biti obavljen na isti način na koji je artikl plaćen, gotovinom u našoj poslovnici, virmanom na Vaš tekući račun ili storniranjem kartične uplate unutar 5 radnih dana.

Ako je artikl kupljen u Surf Shopu najlakše i najsigurnije je da se u istu poslovnicu osobno vrati. S time dobivate mogućnost i fleksibilnost odabira drugog artikla koji Vam više odgovara ili lakšeg povrata novca.

Reklamacija

Svi artikli kupljeni u Surf Shopu / AB Original d.o.o. pokriveni su punom garancijom u određenom vremenskom periodu. Unutar tog perioda sve garancije će biti riješene u Vašu korist bilo popravkom, zamjenom novim artiklom ili u krajnjem slučaju povratom novca.

Ako primijetite da je Vaš artikl bilo kojem smislu neispravan molimo Vas da nas prije kontaktirate na broj telefona 01 363 0921 ili na mail: shop@surfmania.net

Naša politika reklamacija ne utječe na Vaša zakonska prava kupca.

Kako bi što prije obradili Vaš reklamacijski zahtjev molimo Vas da nam pošaljete potrebne dokumente za pokretanje reklamacijskog postupka, i to:

Kod reklamacije Kajaka / Stand Up Paddle daske / Windsurf daske potrebno je sljedeće:

Kopija računa

Kopija jamstva

Fotografije cijele daske

Fotografije oštećenja zbog kojeg se reklamira daska (iz više kuteva)

Fotografije serijskog broja - nalaze se na bočnoj strani daske kod ventila ili na prednjem djelu kajaka

Kod reklamacije pojedinog artikla, opreme ili odjeće potrebno je sljedeće:

Račun artikla

Fotografije cijelog oštećenog artikla

Fotografije detalja oštećenja (iz više kutova)

Fotografije serijskog broja artikla (ako postoji)

Fotografije moraju jasno prikazivati reklamirani artikl.

U slučaju reklamacije Kajaka / Stand Up Paddle daske / Windsurf daske potrebno je poslikati cijeli proizvod, jasno vidljiv serijski broj koji se nalazi na stražnjem djelu Stand Up Paddle daske kraj ventila, kraj ventila windsurf daske i kraj uputa otisnutih na kajaku na kajacima na napuhavanje odnosno na prednjem djelu kajaka kod čvrstih PE kajaka (iz više kutova) zbog kojeg se pokreće reklamacija. Molimo Vas da fotografije budu jasno vidljive i ne veće od 1MB po fotografiji.

U slučaju reklamacije pojedinog artikla, opreme ili odjeće potrebno je poslikati cijeli oštećeni artikl, jasno vidljiv detalj oštećenja (iz više kutova) i serijski broj artikla (ako postoji).

Jamstvo vrijedi samo pod uvjetom ako je artikl korišten i održavan prema uputama proizvođača, odnosno prema uobičajenim propisima.

Jamstvom nije obuhvaćena šteta koja bi nastala prilikom pada, sudara, udara, preopterećenja, prepumpavanja te intervencija i popravaka u toku jamstvenog roka van ovlaštenog servisa ili kao posljedica lošeg održavanja artikla.

Jamstvo ne pokriva standardno trošenje djelova kao npr. EVA pjena

Jamstvo na određeni artikl nije prenosivo te vrijedi samo i jedino prvom kupcu.

Račun i garancija kao dokaz kupnje je obavezan za sve reklamacijske postupke.

Svaki artikl koji će biti popravljen ili zamijenjen unutar jamstva, jamstveni rok će biti produljen za period koji je artikl bio na popravku.

Uporaba artikla tijekom natjecanja, javnih događanja, najma ili aktivnosti za koje određeni artikl nije predviđen uvelike smanjuje vijek upotrebe, te u tom slučaju artikl nije pokriven jamstvom.

Zadržavamo pravo naplate popravaka u slučaju da reklamacijski zahtjev iz nekog od gore navedenih razloga ne bude odobren.

Ako popravak/zamjena artikla ne bude moguća zadržavamo pravo ponuditi zamjenski artikl iste ili veće vrijednosti (boja ne mora biti ista), ili u slučaju nemogućnosti zamjene vratiti dio novca proporcionalan preostalom pretpostavljenom životnom vijeku artikla.

Artikl održavajte i popravljajte uvijek i strogo u skladu s uputama proizvođača jer u suprotnom može doći do oštećenja artikla koje bi moglo uzrokovati ozbiljnu nezgodu.

Zaštita privatnosti opisuje kako AB ORIGINAL d.o.o. postupa s vašim osobnim podacima koje zaprimi tijekom korištenja internet trgovine. Pod osobnim podacima smatraju se vaši identifikacijski podaci: ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa i broj telefona, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje AB ORIGINAL d.o.o. sazna tijekom vašeg korištenja www.surfmania.net internet trgovine. AB ORIGINAL d.o.o. se obvezuje da će vaše osobne podatke koristiti samo u identifikacijske svrhe pri korištenju Surf Mania internet trgovine, kako bi vam omogućila korištenje svih opcija koje one pružaju. AB ORIGINAL d.o.o. će vaše osobne podatke čuvati u tajnosti, te ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne suglasnosti.

GDPR (Opća uredba o zaštiti podataka) koji stupa na snagu 25. svibnja 2018. GDPR je jedinstven skup pravila vezanih uz zaštitu osobnih podataka koji će se primjenjivati u svim zemljama Europske unije i koja će građanima EU-a osigurati jednaku razinu zaštite podataka, a tvrtkama jamčiti pravnu sigurnost. AB Original d.o.o. je sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (Uredba), koja stupa na snagu u svim državama članicama Europske unije 25. svibnja 2018. ažurirao je Pravila o privatnosti i uvjete korištenja.

Obavještavamo vas da će podaci koje navedete biti registrirani u našoj bazi podataka obrađivati ručno i automatizirano sukladno Uredbi te nacionalnim propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. U svakom trenutku imate pravo uskratiti danu privolu za kontaktiranjem.

Kako bi nam pomogli da budemo usklađeni sa GDPR regulativom trebamo vašu privolu da i dalje želite primati naše e-mail poruke. Nadamo se da su vam naše e-mail poruke korisne te da ih i dalje želite primati pa vas molimo da prilagodite svoje postavke pretplate.

Za vas - naše kupce to donosi promjene koje će povećati vašu sigurnost, privatnost i transparentnost vaših podataka, odnosno omogućiti jednostavnu kontrolu nad osobnim podacima.

Ove su promjene napravljene prvenstveno u pripremi za novi Zakon o zaštiti podataka u Europskoj uniji, opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR).

Do Vaših osobnih podataka došli smo iz javno dostupnih izvora ili iz naše baze podataka jer ste se prijavili na newsletter, izvršili narudžbu na www.surfmania.net bez registracije, sudjelovali u nekoj od naših igri, nagradnim igrama naših partnera, anketama ili vas je netko od vaših poznanika preporučio na našu newsletter listu. Do Vaših osobnih podataka došli smo iz javno dostupnih izvora ili iz naše baze podataka, i upotrebljavamo ih isključivo za namjere neposrednog marketinga.

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA

Posjećivanjem stranica Surf Mania internet trgovine komunicirate elektronskim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

IZMJENE UVJETA KUPOVINE

AB ORIGINAL d.o.o. zadržava pravo mijenjati i ažurirati ove Uvjete kupovine. Svaka izmjena Uvjeta kupovine biti će objavljena na stranicama Surf Mania internet trgovine.

AB ORIGINAL d.o.o.

Prijava u shop

Korisničko ime (e-mail adresa)

Lozinka

Prijavite se s vašim Facebook računom:

Spoji se putem Facebooka

Zaboravili ste lozinku?

Registracija